NLP

Nlp Eğitimleri Karşıyaka
 NLP, mükemmelliği ve niteliği inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları ne şekilde ettiklerini araştırır. Bu yöntemleri diğer insanlar da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmak için kullanabilirler. Bu sürece modelleme denilir.NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl kullandığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl şekillendirdiğimizi
Karşıyaka NLP
Zihinsel yeniden yapılandırma, beraberinde yaşamsal yapılandırmayı da kazandırmaktadır. Kişisel mükemmelliğin bilim ve sanatı” diye tanımlayabiliriz.NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, mer
İzmir NLP Eğitimi
NLP, beynimizi anlama ve onu en etkin halde kullanma yollarını öğreten bir teknik, bilim ve sanattır. İş hayatından sosyal fobileri yok etmeye, dil eğitiminden basit ve kalıcı öğrenmeye, bildirişim becerilerini geliştirmeye kadar insanoğlunun içinde olduğu hemen her alandaki kişisel gelişim aracıdır.NLP, Türkçe olarak en yalın anlatımla “Sinir Dili Programlaması” olarak adlandırılabilir. NLP; insanların zannettiği şeklinde ferdin kariyerinde üst noktalara gelmesi içi