NLP Uzmanı Cemal Kondu

Karşıyaka Nlp Eğitimi
NLP 'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP'de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de "Modelleme" (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme (Accelerated Learning)'nin önemli bir parçasıdır.NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullan
Nlp Eğitimi Karşıyaka
 NLP, bireyin öznel deneyiminin yapısıyla,Ne işittiği, ne hissettiği ve nasıl organize edebileceğiyle,Dış dünyanın birey tarafından nasıl algıladığı ve nasıl filtre edildiği ve bunu dil ile nasıl tanımlayabileceği ve belirli sonuçları üretmek için nasıl davranabileceği ilgilenir.NLP, mükemmelliği gösterir . Başarılı kişi ve organizasyonların bu başarılı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırarak diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilmenin tekniklerini
Nlp
Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi.Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız.Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır.
Nlp'nin açılımı
Neuro; Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Neuro, beyni temsil eder.  Linguistic; sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir. Linguistic, dili temsil eder.Programming; Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi organize etmektir. Programming, davranışı temsil eder. Yaratıcılık ve bu gibi kavramlar neuro linguistik programın içinde yer alır.NLP üç boyutlu bir resim gibidir, herhangi b
Nlp Nedir
NLP, işe yarayan her şeydir. NLP, öznel dünyamızın yapısının çalışması NLP, bir dizi tekniğin ardında yatan bir tavır (Tutum) ve metodolojidir. NLP, başarının yeni teknolojisidir. NLP, yeni insan olmak için bir sistem ve değişim modelidir. NLP, insan iletişiminin sistematik çalışmasıdır. Neuro: Beş duyu organımızı kullanarak tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi bilinçli veya bilinçdışı süreçlere dönüştüren sistem. Beynimiz ve sinir sistemimizin tüm görevleri