Nlp

Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi.
Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız.
Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.
NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır.
NLP, bir sanattır çünkü, mükemmelliği yakalamış dahi insanları modeller. Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarla nasıl kopya edilebileceğini araştırır.
NLP’nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.
Neuro Lingustic Programming hedeflerin karşılaması gereken belirli “iyi biçimlenmiş koşullar” sıralar. Bu koşulların ilki, hedefin olumlu olarak ifade edilmesidir. Yani, hedef bireyin olmasını istemediği bir şey değil, istediği bir şey olmalıdır. Ayrıca hedef ulaşılabilir olmalıdır. Bir deneyimi geriye çevirip, olmamasını sağlamak hem mantıksal, hem de pratik açıdan imkansızdır. Bir eylemi “yapmama” işlemine koyulmak imkansızdır. İnsan sadece yapma işlemine koyulabilir.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp teknikleri - nlp nedir - kişisel gelişim - oğuz saygın - nlp ne demek - nlp kitapları - nil gün - nlp ingilizce -

Yorumlar