NLP Uzmanı

NLP, yol gösterici prensipler, davranışlar, bilgiler, araçlar ve teknikler bütünüdür. NLP aynı zamanda herhangi bir konuda mükemmelliğe ulaşmak için araçlar sunar. Bunu modelleme yoluyla başarır. NLP temelde algılarımızın genişletilmesini, dilin kullanımını, davranışların modellemesini, içimizdeki kaynakları kullanmayı, ruh halimizi değiştirebilmeyi, insanlarla kolay uyum sağlamayı ve sözcüklerle sinirli olmayan iletişimi geliştirebilmemizi amaçlamaktadır.

NLP’nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.

NLP Uzmanı olabilmek için uzun bir süreç de gerekiyor. NLP konusunda iyi öğrenebilmek için önce dili, Türkçe dilinin nasıl yapılandığını iyi öğrenmek gerekiyor. Zira söylenen cümlelerde çok sayıda bilgi barınmakta ve bu bilgilerin ne olduğunu fark edebilmek gerekiyor. Dilin zihinsel süreçlerini bilmeden bunu fark edebilmek mümkün değil. NLP Uzmanın dilin önemini fark etmesi gerekiyor. Plan yapın, hedef koyun, uygulayın demek kolay ama zihinsel süreçlerdeki engeller bunun gerçekleştirilmesini önlüyorsa.....

"Dilde Zorunluluk kiplerinden kurtulmanız bir zorunluluk" cümlesini kullanan kişinin NLP Uzmanı olduğunu söylese bile, bilgi aktardığı kişiye bir yararı olmayacaktır.

NLP Uzmanı olmak ;

     Kendi Sorunlarını derinlemesini gözleyebilmiş ve çözmüş olması,

    Kendisine aktarılan bilgilleri içeriksiz olarak yorumlayabilmesi,

    Bilgi ve Zihinsel süreçler arasında bağlantı kurabilmesi,

    İnsan değerinin önemsemesi,


    Kendi hayatını yönetebilmesi,

    Yaşanan tecrübelerin sonuçlarını aktarabilmesi,

    Stratejilerin tecrübelerle olan bağlantısının kurulması,

    Sözel aktarımlarde ve yazılı aktarımmlarda dilin doğru kullanılması,

    Kavram üretebilmesi, bu kavramları ifade edebilmesi,

    Kendi ürettiği ve gözlemlediği bilgileri aktarabilmesi ,

gibi çok boyutlu süreçleri tamamlamış olması gerekir.  Bunun için de yoğun bilgi almak, çözümlemek ve yorumlamak,
bunları da yazıya dökebilmekle mümkün olabilecektir.  Bu yüzden ortaya çıkan kişinin daha sonra kolaylıkla ortadan kaybolduğunu görebiliyoruz.Yaşanan tecrübelerin ortaya çıkardığı ama kişinin farkında olmadığı stratejilerin neler olduğu konusundaki bağlantıları da kurabilmeli NLP Uzmanı. Değişmek isteyen ama değişimi bir türlü gerçekleştiremeyen çok sayıda kişi var.   Bunlar aslında buzdağının ucu. İç taraftaki, derin yapıdaki mekanizmanın ne olduğunun kavranması, bağlantıların kurulması ve karşı tarafa fark ettirilmesi gerekiyor.  Bu olmadığı takdirde değişimin gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Kişinin zihni korku jeneratörü gibi çalışıyorsa bunun bir nedeni vardır.  Bu nedenin ne olduğu, hangi tecrübeden kaynaklandığının bulunması çözümü sağlayacaktır.  

NLP Uzmanı olmak istiyorsanız öncelikle kendinizden başlamanız gerekiyor değişime. Hayatınızda kendinizden daha fazla önemsediğiniz bir şeyler varsa, bu size engel teşkil edecektir. Fanatik taraftar olan, tarikatı önemseyen, herhangi bir kişiyi kendisinden daha üst noktaya koyan, kendi kullandığı stratejilerin farkında olmayan ve benzeri durumları yaşayan birinin değil NLP uzmanı, herhangi bir konuda uzman olması zor görünüyor.

NLP Practitioner Eğitimine katılan kişinin kendi zihinsel yapısında var olan durumları, kendisini anlamasını sağlayan ve değişimi başlatan bir süreç sayılabilir.

NLP Uygulayıcı (Master Practitioner) Eğitimine  ise, kişinin yapacağı uygulamalarla değişimi ve değişim stratejilerini öğrenebileceği bir süreçtir.

NLP Trainer Eğitimine ise kavramsal yapılanmanın ve bu kavramların hangi stratejilerle aktarılabileceği öğrenilir.
Bunlar tabii ki, başlangıç sartları için geçerli sayılabilir. Değişim süreci yaşanırken öğrenme süreçleri ile yaratıcılığında desteklenmesi yerinde olacaktır. Bu yapılmadığında kişi kitaplarda yazan ve başkalarının bilgilerini aktaran bir hale dönüşecek ve bir müddet sonra yetersiz kaldığını fark edecektir

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : nlp uzmanı nasıl olunur - nlp uzmanı nedir - nlp uzmanı olmak için - nlp uzmanı ne demek -

Yorumlar