NLP Uzmanı Nedir?

NLP, yol gösterici prensipler, davranışlar, bilgiler, araçlar ve teknikler bütünüdür. NLP aynı zamanda herhangi bir konuda mükemmelliğe ulaşmak için araçlar sunar. Bunu modelleme yoluyla başarır. NLP temelde algılarımızın genişletilmesini, dilin kullanımını, davranışların modellemesini, içimizdeki kaynakları kullanmayı, ruh halimizi değiştirebilmeyi, insanlarla kolay uyum sağlamayı ve sözcüklerle sinirli olmayan iletişimi geliştirebilmemizi amaçlamaktadır.
NLP’nin gelişiminde başka insanların da katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda odak noktası davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçdışı zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.
 
NLP Uzmanlığı Konuları;
 
•    Prezentasyon ve sahne becererileri,
 
•    Açılış ve kapanış çerçevelerinin tasarımı,
 
•    Hedef tasarımı ve bilgi aktarma stilleri,
 
•    Meta Programların örtüşmesi, öğrenme stratejileri,
 
•    Farklı temsil sistemlerinin gözetilmesi konusunda metod ve planlama,
 
•    Geri bildirimin karşılaştırılması,
 
•    Referans bilgi kaynaklarından faydalanma,
 
•    Katılımcılara uyum sağlama, ahenk oluşturma ve önderlik etme becerileri,
 
•    Verimli bir öğrenme ortamının oluşturulması, grup dinamiklerinin geliştirilmesi,
 
•    Bilinçli ve bilinçdışı öğrenme,
 
•    Örtük mesajlaşma yöntemler,
 
•    Prezentasyon enerjisinin muhafaza edilmesi,
 
•    Öğrenilen içeriklerin yaşama entegrasyonu için zemin hazırlama,
 
•    Future Pace, becerilerinin geliştirilmesi,
 
•    Bilgi düzeyleri arasında tercih ve geçişler,
 
•    Grup düzeyine uyum sağlama, grup süreçlerine geri bildirim sağlama,
 
•    Görsel Prezentasyon tekniklerinin kullanımı,
 
•    Metafor süreç planlamaları ve önden çerçeveleme yöntemi,
 
•    Kritik katılımcıların utilize edilmesi, sözlü saldırı,
 
•    Yer çapalarının kullanımı, dizilim yöntemleri,
 
•    Uygulama ve çalışma düzenlemesi,
 
•    Tecrübelerin entegrasyonu, geri bildirim süreçlerinin açıklığının sağlanması,
 
•    Davranış ile kişi ayrımının gözetilmesi...
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp eğitimi - nlp tekniği - nlp değişim - nlp uzmanları - nlp teknikleri -

Yorumlar