nlp ne demek ile ilgili arama sonuçları

Nlp Nedir
 NLP; mükemmelik sanatıdır ve sonuçlarla  ilgilenir.NLP; istenilmeyen durumlardan arzu edilen durumlara geçişimizi kolaylaştıran teknikler içerir.NLP 1972'de California Üniversitesinde dilbilimci ve öğretim üyesi olan John Grinder ile aynı üniversitenin Psikoloji bölümünde okuyan Richard Bandler tarafından kurulmuştur. Bu iki bilim adamı birkaç sorunun yanıtını arıyorlardı;         - Başarı nedir?          - Kişisel mükemmellik nedir?
Nlp Eğitimi Karşıyaka
 NLP, bireyin öznel deneyiminin yapısıyla,Ne işittiği, ne hissettiği ve nasıl organize edebileceğiyle,Dış dünyanın birey tarafından nasıl algıladığı ve nasıl filtre edildiği ve bunu dil ile nasıl tanımlayabileceği ve belirli sonuçları üretmek için nasıl davranabileceği ilgilenir.NLP, mükemmelliği gösterir . Başarılı kişi ve organizasyonların bu başarılı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırarak diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilmenin tekniklerini
NLP Diploma Eğitimi

Nlp, başarıyı ve gelişimi hedefleyen herkes için beyni kullanma kılavuzudur. Hedef belirlemek ve hedefe ulaşmak, hayatın her alanında başarılı olmak için mevcut olan kendi öz kaynaklarını fark edilmesini sağlayarak ve harekete geçirmeyi amaçlar. Bir insanın bir hedefi, daha önceden başarmış olması halinde, o insanı modelleyerek nasıl yaptığını keşfederek, aynı şekilde bizimde aynı sonuçları elde edebileceğimizi ve başarıyı öğrene bileceğimizi, gösteren mükemmel bir sistemdir. Nlp Kişiyi en mükemmel versiyonuna ulaştır

Nlp
Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi.Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız.Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır.